in

Готино Ха-ха

[Брутален ВИЦ] Един имал три топки и много му се искало…

Един имал три топки и много му се искало да се похвали на някой.

Срещнал непознат мъж и му рекъл.

– Приятел, знаеш ли, че моите и твоите топки правят 5.

– Няма начин! – отговорил непознатия.

– Аз съм с едно мъдо.

Продължил си нашия човек по пътя, неудовлетворен.

Не му минала хвалбата.

Насреща му един поп.

– Дядо попе, знаеш ли, че моите и твоите топки правят 5?

– Амааан! – прекръстил се попа.

– Ти бре чедо, хич ли нямаш?..

Споделете, ако ви е било забавно!