in

Ха-ха

[Брутален ВИЦ] Грузинец продава сланина, спира един и го моли…

Грузинец продава сланина, спира един и го моли да му отреже парченце да пробва.

– Мм, много е вкусна, с какво си хранил прасето?
– С хляб.

Човекът вади документ и му показва, че е забранено да се хранят животни с хляб, съставя му акт.

След малко минава друг, пак моли да опита и го пита с какво е хранил прасето.
– С лайна! – ядосано отговаря грузинеца, ядосан заради акта.

Човекът вади и той документ, че е забранено да се хранят животни с лайна и нов акт.

Седи грузинецът оклюмал, минава човек и по същата процедура го пита накрая с какво е хранил животното.
– С кво съм го хранил, с кво съм го хранил – давах му пари да си купи квото иска.