in

Ядосан Плача Готино Умен Ха-ха Обичам Яко Без думи

[Брутален ВИЦ] Оплакват се един на друг двама глухонеми..

Оплакват се един на друг двама глухонеми колко е трудно да си купиш презерватив, продавачките все не те разбират.

– Добре, чакай сега, аз ще ти обясня как става – размахал ръце единият.

– Влизаш в аптеката, вадиш го, вадиш парите, продавачът ще те разбере и си готов.

На другия ден пак се срещат.

– Какво стана, оправи ли се?

– Какво да ти разправям! Влизам в аптеката, вадя парите, слагам ги на тезгяха, вадя го.

– И!!?

– Продавачът стана и той го извади, обаче неговият се оказа по-голям и прибра парите.

забавни емотикони

Учителката предупреждава учениците:

– И да не забравите утре за контролното! Само
смъртен случай може да оправдае отсъствието ви!

Един от учениците попитал:

– А ако съм сексуално изтощен?

– Тогава ще пишеш с другата ръка!

Споделете, ако ви е било забавно!