in

Готино Ха-ха

[Чудесен ВИЦ] Диpектоp отишъл в командиpовка в Паpиж…

Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж.

Вpъща се и разказва впечатления:

– Страшен град! Какви улици, какви магазини!

– А жените?

– О-о! Какви жени! Мечта! Разбират те от половин дума! Ето например аз – влизам в едно кафене, сядам на масата. При мен сяда една много красива мадама. Веднага се сети, че не знам и дума френски. Нарисува ми на салфетката чашка. Аз й налях шампанско. Нарисува цигара – дадох й цигара. Нарисува две танцуващи фигурки. Поканих я на танц, потанцувахме.

– А после?

– Нарисува легло…

– А ти?

– Хмм… и досега се чудя – как позна, че съм диpектоp на мебелна фабpика…


Смеещ се емотикон