in

Един крадец влязъл посред нощ в една къща, сигурен, че няма никой. (СУПЕР СМЕШЕН ВИЦ)

Един крадец влязъл посред нощ в една къща, сигурен, че няма никой.
Както си тършувал, чул един глас:
-И аз те гледам, и Исус те гледа.
Поогледал се крадецът, не видял никого и продължил да тършува.
Гласът пак се чул:
-И аз те гледам, и Исус те гледа.
Светнал крадецът с фенерчето си и гледа един папагал.
-Ти кой си ?-попитал крадецът.
-Аз съм Методи.-отговорил папагалът.
-Какъв Методи?Това име на папагал ли е?
-А бе и Исус не е име на доберман, ама виж как те гледа.

🙂 🙂 🙂

Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба и затова трябвало да се обади на милейди, за да предупреди за своето закъснение.

Набрал номера на домашния си телефон и отсреща вдигнал икономът му Монти. Те провели следния разговор:
– Добър вечер, Монтли.
-: Добър вечер, сър Джон.
– Би ли предупредил милейди, че тази вечер ще се прибера по-късно от клуба. Кажи и да не се притеснява.
– Разбира се, сър! Обаче милейди вече се оттегли в покоите си, заедно с вас, сър.
– Сигурен ли си, Монтли?!
– Абсолютно, сър!
– Би ли отишъл в кабинета ми да вземеш пушката ми и да отидеш в покоите на милейди за да ме застреляш?
– Разбира се. Бихте ли изчакали на телефона?
– Ще изчакам!
Докато сър Джон чакал, се чул изстрел, а не след дълго и още един. След малко се чул и спокойният глас на иконома.
– Готово, сър, застрелях ви!
– Благодаря ти Монти, но защо се чуха два изстрела? Да не се е случило нещо с милейди.
– А, не. Ще ви обясня. Влязох в спалнята на милейди, а вие спяхте до нея. Тогава аз се прицелих във вас и тъкмо да стрелям и вие се се събудихте и затова не ви уцелих. Тогава вие побегнахте по северното стълбище, а аз ви настигнах пред входа на зимната градина и ви застрелях,
– Благодаря ти Монтли! Но не едно нещо ме тревожи – ние нямаме зинма градина…
– Така ли? Вие изобщо кой номер набирате?

🙂 🙂 🙂

Една крава си вървяла в гората.

Както си вървяла и на една полянка видяла Червената шапчица да лежи на тревата. Или била в безсъзнание или спяла. Тогава кравата си помислила: „Ще я напоя с прясно мляко и ще се съвземе“. Тогава кравата застанала над нея и си сложила цицките на устата и . Червената шапчица започнала да се събужда, и докато е още сънена и без дори да е отворила очите си тя започнала да бълнува:
– Стига де момчета… Недейте всичките наведнъж…

🙂 🙂 🙂

Стар ловец учил млад:

-Най-важното е да се прицелиш право в сърцето на мечката. Ако не успееш да уцелиш трябва да стреляш втори път!

Тогава младият ловец попитал: – Ами ако и вторият път пак не успея да уцеля?

Старият ловец отвърнал: -Тогава синко, започваш да се мажеш с л*йна! Мечката ще ги помирише и ще избяга!

Тогава младият ловец попитал учудено: – То хубаво, ама откъде ще ги намеря тези л*йна?

А старият ловец отговорил поклащайки глава: – Ооооо, повярвай ми, ще има, ще има…

🙂 🙂 🙂