in

Един мъж решил да се отърве от котарака на жена си. Сложил го в торба (МЕГА ЛУД ВИЦ)

Един мъж решил да се отърве от котарака на жена си. Сложил го в торба, закарал го на 2 км от къщи и го оставил там.
С леко сърце се върнал вкъщи. Какво да види? На изтривалката пред вратата седи котаракът, чака го и радостно мърка.
Мъжът побеснял. На следващия ден пак взел котарака и го отнесъл на 4 км.
Пак същата история: котаракът седи на прага и търпеливо чака. Мъжът си заскубал косите. Мислил, мислил и решил: взел котарака, седнал в колата и карал 10 км направо, 20 км наляво, 7 км на югозапад и 15 км на североизток, хвърлил котарака и тръгнал.
След два часа мъжът звъни на жена си по телефона:
— Котаракът вкъщи ли е?
— Да, скъпи, върна се преди пет минути, а ти защо питаш?
— Дай ми го изрода на телефона — изгубих се…

🙂 🙂 🙂

Един българин бил на специализация в Япония и гостувал на свой японски колега. Отишъл до тоалетната, но скоро се върнал при домакина и се оплакал, че не може да влезе, понеже вратата на тоалетната нямала брава и дръжка. Японецът отговорил, че вратата е с фотоклетка и сензор и трябва да изчакаш пред вратата няколко секунди и тя се отваря. Когато влезеш, вратата автоматично се заключва. Когато си свършиш работата и пуснеш водата, вратата автоматично се отключва.
Българинът много харесал технологията и си поръчал една такава врата за вкъщи. Когато японецът дошъл на гости в България, в дома на приятеля му пак имало брава на вратата на тоалетната. Когато японеца попита „Защо?“, българинът му отговорил.
– Технологии… технологии, но тука сме в България. Единия път, когато спря тока, ходих да с*ра навън. Другия път, като спря водата, спах вътре…

🙂 🙂 🙂

Двама евреи трябвало да се подстригват. Като всички евреи били много стиснати и искали да минат безплатно. Решили да отидат при един възрастен бръснар, понеже си мислели, че нищо няма да им направи ако не платят, защото бил много стар.
Първо влязъл единия евреин. Подстригал го бръснаря, а той му казал:
– Има един проблем! Нямам никакви пари да ти платя!
Бръснаря извадил една пушка, опрял му я в главата и казал:
– Сваляй гащите и се навеждай…
Евреина послушно се навел. Излязъл после от бръснарницата подстриган и казал на другия:
– Хайде давай, влизай… няма проблеми!
Историята се повторила и с другия евреин.
Вече подстригани и оправени от бръснаря, двамата вървели мълчаливи по улицата. По някое време единия попитал:
– Я ми кажи честно! Тебе бръснаря опъна ли те?
– Не, защо? – отговорил другия.
– Странно! И мене не!

🙂 🙂 🙂

В понеделник, заедно със студент-стажант от Медицинския университет д-р Петров преглеждал пациенти до към 10 часа. Извикали обаче доктора на телефона в съседното отделение, а стажантът решил да преглежда пациенти самостоятелно. По някое време доктора се връща и студентът докладва:
– Прегледах трима пациенти:
– Първият имаше разстройство – дадох му слабително. Той побегна по коридора, после махна с ръка и тръгна спокойно. Сигурно, му е помогнало.
– Вторият бе със счупен крак и на него му дадох слабително. Той първо тръгна с патериците, после ги хвърли и побегна по коридора. И на него му е помогнало, сигурно.
– Третият е с много силна кашлица. Разбира се, и на него му дадох слабително. Между другото, и на него е помогнало, ей го, там в ъгъла се е притиснал, не смее да се изкашля.

🙂 🙂 🙂