in

Една жена си вървяла по улицата и по едно време я спрял един мъж. Той ѝ казал (СУПЕР СМЕШЕН ВИЦ)

Една жена си вървяла по улицата и по едно време я спрял един мъж. Той ѝ казал: – Трябва да ви имам точно в този момент! Прекрасна сте! Ще хвърля 500 лева на земята и докато се наведете и ги вземете, аз ще съм … свършил работата. Жената се позамислила и се обадила на една приятелка. Обяснила ѝ какво е предложението и че има нужда от съвет. Приятелката ѝ казала, че е абсолютно убедена, че тоя глупак няма как дори да си свали панталоните за толкова кратко време. Успокоена, женат се съгласила. След около час и половина пак се обадила на приятелката си. – Какво стана? Взе ли му парите на тоя мръсник? – Да, но идиотът изсипа 500 лв. на стотинки.

🙂 🙂 🙂

Путин и Тръмп спорили, чия баня е по-хубава. Тръмп казал:
– Моята баня е по-хуабва! За да ти докажа, заповядай у нас да се изкъпеш.
Влязъл Путин в банята и видял някакво червено копче. Натиснал го и някакви роботизирани ръце го измили, изтъркали, парфюмирали и накрая го облекли. След това, той на свой ред поканил Тръмп за да изпробва неговата баня. Тръмп влязъл в банята, натиснал червеното копче, но нищо не се случило. Измил се той самичък, излязъл от банята и обиден се обърнал към Путин:
– Червеното копче не ви работи!
– Как да не работи? Вече цял час ви дават по телевизията!

🙂 🙂 🙂

Един китаец влязъл в каубойски бар. Огледал се и отишъл при бармана, който бил негър.
– Барман, направи ми един церен цай – казал китаеца.
– Как чай, бе? Тука се пие само уиски! В бара се влиза само по каубойски: риташ вратата, гърмиш с пищова в тавана и казваш: „Барман, дай ми едно уйски“. Сега излез и влез отново както трябва – по каубойски. – скарал му се бармана.
Китаецът излязъл, влязъл отново в бара и казал:
– Барман, да един церен цай.
Негърът много се ядосал и казал на китаеца:
– Застани сега ти зад бара, а аз ще ти покажа как се влиза.
Застанал китаецът зад бара, а негърът изритал силно вратата, влязъл в бара, стрелял в тавана и казал:
– Барман, сипи едно уиски!
Китаецът го погледнал с пренебрежение и казал:
– Тука не сервира на церни…

🙂 🙂 🙂

Бизнесмен отишъл на хотел, но било късно и имало само едно свободно легло в стая с непознат. Бизнесменът нямал нищо напротив, но управителят го предупредил, че непознатият хърка ужасно силно и дори хората в съседните стаи се оплаквали от него. На следващата сутрин, бизнесменът слязъл да закусва в ресторанта на хотела и управителят го попитал как е спал през вечерта.
– Чудесно! – отвърнал бизнесмена.
– Ами хъркането на другия мъж?
– Нямах никакви проблеми! Когато вечерта влязох в стаята, той вече беше заспал и здраво хъркаше. Аз само се приближих до него, целунах го по бузата и му казах:
– Лека нощ, скъпи!
Той се събуди и цяла нощ седя буден и ококорен като бухал…

🙂 🙂 🙂