in

Плача Готино

[Главозамайващ ВИЦ] Две костенурки в пустинята…

Две костенурки в пустинята.

Водата е на привършване.

Едната казала:

– Отивам за вода, в напръстника има три капки, да не ги изпиеш, докато се върна?

– Няма – обещала другата.

Изминал цял месец.

Тогава тази, която останала при напръстника, се опитала да отпие една капка.

В тоя момент зад една дюна се чуло:

– Ако ще си правим номера, по-добре да не тръгвам!


Смеещ се емотикон


Докторът минава на визитация.

Спира пред леглото на един от пациентите и му казва:

– Имам две новини за вас. Едната е добра, другата лоша. С коя да започна?

– С лошата, докторе.

– Добре. Вчера, при операцията сме направили грешка – вместо болния, сме ви отрязали здравия крак.

– Ами добрата новина?

– Болният ви крак ще оздравее.


Смеещ се емотикон