in

Плача Готино Ха-ха Без думи

[Главозамайващ ВИЦ] Харесал си царския син млада, хубава…

Харесал си царския син млада, хубава циганка за съпруга.

Уважил царя желанието на престолонаследника и изпраща царска делегация да поискат момата.

Манго се запъва и не я дава.

Пращат втора делегация с богати дарове – резултата същия.

Тогава се намесил един гавазин и помолил царя да му разреши той да поиска момата.

Макар и с неохота царят се съгласил.

Отива гавазина в селото, открива кой е циганина, дето не дава дъщеря си за царска снаха и го подпуква.

Бой, бой до припадък.

Накрая го пита:

– Ти даваш ли дъщеря си за снаха на царя?

– Давам бе бате, как да не давам.

– Защо тогава не си се съгласил да я дадеш на предните две делегации?

– Защото бате те идват, но не обясняват.

Ти дойде, обясни, аз разбрах и веднага давам…

Споделете, ако ви е било забавно!