in

[Главозамайващ ВИЦ] Пиян зяпал една жена в бара…

Пиян зяпал една жена в бара.

– Оная жена страшно ми харесва – казал на бармана той.

– Ако я черпя едно, ще ѝ предадеш ли, че е от мен?

– Предупреждавам те, че е проститутка – отвърнал барманът.

– Срещу пари ще направи каквото пожелаете.

Пияният отишъл при жената и попитал:

– Наистина ли си проститутка?

– Да – потвърдила тя. – Правя го за пари. За двеста долара ще направя каквото поискаш.

Пияният извадил двеста долара от портфейла си, дали ги и казал:

– Боядисай ми къщата!


Смеещ се емотикон


Петокласникът Антон седемнадесет пъти прочете „Червената шапчица“, но така и не откри почти нищо общо с филма, който изгледа на компютъра на баща си.


Смеещ се емотикон