in

Ха-ха

[Готин ВИЦ] Чепай и Петка се разхождат из полето и…

Чепай и Петка се разхождат из полето и внезапно виждат едно магаре.

Чепай вика:

– Петка я виж това магаре можеш ли да го накараш да се смее неконтролируемо?

– Мога!

Отишъл Петка при магарето и му прошушнал нещо на ухото.

Магарето толкова се смяло, че не му достигал въздуха.

– Добре а сега можеш ли да го накараш да се разреве?

– Мога!

Отишъл Петка пак при магарето и му показал нещо.

Магарето толкова се уплашило, че скъсало веригата с която било вързано и избягало.

– Добре бе, Петка, как го накара да се разсмее?

– Еми това е лесно.

Казах му че моя х*й е по-голям от неговия.

– Добре а как го ужаси толкова?

– Еми това също е лесно.

Просто му го показах.

Споделете, ако ви е било забавно!