in

Ха-ха Яко

[Готин ВИЦ] Една обикновена сутрин: – Иване, ставай…

Една обикновена сутрин:

– Иване, ставай, че закъсняваш за училище!

– Е, не ми се става бе мамо…

– Трябва да станеш.

– Мога да ти кажа две причини, за да не ходя на училище.

Учителите ме мразят и учениците ме мразят.

Ако ми кажеш ти две причини, за да отида на училище, ще стана.

– Първо, си на 54 години и второ, си директор.

Споделете, ако ви е било забавно!