in

Плача Готино Ха-ха Обичам Яко

[Готин ВИЦ] – Хайде, Ваньо, ставай!; – Не искам бе..

– Хайде, Ваньо, ставай!

– Не искам бе, мамо, остави ме да си поспя!

– Ставай, Ваньо, ще закъснееш за училище!

– Не искам да ходя там, децата ме мразят и учителите ме мразят, не ми харесва, не искам да ходя!

– Хайде ставай, Иване!

Ти си директор все пак и трябва да откриеш учебната година!

Споделете, ако ви е било забавно!