in

Ядосан Готино Ха-ха Обичам Яко Без думи

[Готин ВИЦ] Каубой препуска през прерията. По обяд, до едни храсти вижда…

Каубой препуска през прерията. По обяд, до едни храсти вижда чисто гол индианец – лежи по гръб, а оная му работа стърчи право нагоре!

– Какво правиш бе, момче?
– За Вашето удобно пътуване, Щата основа служба – „точно време“. Аз съм слънчев часовник!
– Брей, и колко е часа сега?

– 13 часа и 42 минути! След десет мили ще видите колегата! Приятен път!
– „Слънчев часовник – пък и говори!“ – мислел си каубоят докато препускал по пътя си. След десет мили срещнал друг индиянец легнал до пътя!

– Колко е часа, приятелю?
– 14 часа и 32 минути! Приятен път!
– „Почва да ми харесва“! – мислел си каубоят.

Така изминал още десет мили и напразно се оглеждал да види следващият „слънчев часовник“. Открил го в храстите да масту*бира!
– Какво правиш бе?

– Не ми пречи! Навивам си часовника, че нещо взе да изостава!