in

Ядосан Плача Готино Уау Яко Без думи

[Готин ВИЦ] Мъж и жена, които никога не са се срещали преди..

Мъж и жена, които никога не са се срещали преди, се озовават в едно купе в спален вагон.

След първоначалното смущение най-накрая успяват да заспят, жената на горната кушетка, мъжът на долната.

Посред нощ жената се навежда към мъжа и прошепва:

– Съжалявам, че ви безпокоя, но ми е много студено и се питам дали бихте ми подали още едно одеяло.

Мъжът също показва глава с палав блясък в очите и казва:

– Имам по-добра идея…

Искате ли да се престорим на семейство?

– Защо не? – изчуруликала жената, кикотейки се.

– Добре! – казал той.

– Тогава си вземете проклетото одеяло сама!

Споделете, ако ви е било забавно!