in

Готино Ха-ха

[Готин ВИЦ] На един светофар джип с тумба мутри…

На един светофар джип с тумба мутри набил яко спирачки.
Зад него се врязъл някакъв чичка с таратайка.

Потрошил на джипа броня и стопове.

Из джипа съответно излезли 5 разярени мутри.
Започнали да навиват ръкавите, да свалят часовници и бавно да се приближават към
чичката за да го пребият.

Чичката започнал да се извинява, да се оправдава, да обяснява че утре ще покрие всички щети,
но мутрите въобще не се впечатлили и наобиколили човечеца.
В последния миг той извикал:

-Чакайте! Не е честно! Вие сте петима, а аз съм сам.
Мутрите се спрели. Замислили се. Отишли настрани.
Застанали в кръг и започнали нещо да обсъждат.

След малко единия от тях се върнал при човека и му избоботил:
-Виж к’во. С братоците обсъдихме въпроса и решихме,
че по принцип си прав и не е честно петима срещу един.

Затова Киро и Пешо ще се бият на твоя страна срещу мене, Гошо и Венци.