in

Готино Ха-ха Яко Без думи

[Готин ВИЦ] Заблудил се един негър в пустинята…

Заблудил се един негър в пустинята.

Вървял, вървял и изведнъж намерил една бутилка.

Отворил я, а от вътре излязъл един дух, който казал, че ще му изпълни три желания, задето го е освободил.

Помислил негърът и казал:

– Първо, искам, да има много вода, второ да съм бял и трето всички жени, като ме видят, да си събуват гащите.

Помислил малко духът и го превърнал в тоалетна чиния.

Споделете, ако ви е било забавно!