in

Умен Ха-ха Обичам

[Интересен ВИЦ] Иванчо има час по английски език и…

Иванчо има час по английски език и учителката го кара да състави изречение с практическа приложимост.

Иванчо мисли известно време и после казва:

– Госпожо, вие сте много красива.

Учителката е очарована, но не може да разбере каква е практическата приложимост на изречението.

Иванчо пояснява:

– Шестица в края на срока.

Споделете, ако ви е било забавно!