in

Готино Без думи

[Изумителен ВИЦ] Един човек си пътувал през пустинята…

Един човек си пътувал през пустинята.

Пътувал той ден, една седмица и на втората седмица много му се приискала жена.

Обаче, освен камилата, наоколо нямало друго.

„Колкото и много да ми се иска, не става с камилата!“ – помислил си човекът.

След още няколко дни човекът си казал:

„Ако до един час не срещна някоя жена, я започвам тая камила и толкова!“

След три часа човекът спрял, въздъхнал и разчекнал камилата.

Камилата обаче усетила какво ѝ мислят и хукнала да бяга, а мъжът след нея.

Половин час по-късно, тичайки, човекът налита на страхотна мацка, която изкусително го попитала:

– Какво да направя за теб, сладур?

Мъжът, обезумял от възбуда, изкрещял:

– Ела тук и дръж тая камила да не бяга!


Смеещ се емотикон