in

Готино Ха-ха

Мечо Пух и Прасчо се разхождали из гората. На една поляна те намерили изоставена ловна пушка. (СУПЕР ГОТИН ВИЦ)

Мечо Пух и Прасчо се разхождали из гората. На една поляна те намерили изоставена ловна пушка. Тъй като те не били виждали такова нещо досега, започнали да я разглеждат. Прасчо я хванал за дулото, а Мечо Пух за приклада. Докато си играели, Мечо Пух натиснал спусъка без да иска. Чул се страховит гърмеж. Прасчо се свлякъл на земята и започнал да се превива от болка и да квичи:
– Квии, квии, квии…
Тогава Мечо Пух изкрещял с всичка сила:
– Какво се хилиш бе, свиньо мръсна! Знаеш ли как ми писнаха ушите?

🙂 🙂 🙂

След дълга раздяла се срещат на кафе син и баща. Бащата бил свещеник, божи човек, а синът – млад и амбициозен адвокат. Както си седели и си говорели кой какво е преживял, на съседната маса започнала кавга между двама бая пияни мъже, която бързо прераснала в батална схватка. В кулминацията на битката участниците в нея извадили по един нож и вече аха да си налетят отново. В този момент синът, виждайки, че работите отиват на зле, предложил на баща си:
– Татко, дай да се намесим и да ги спрем! Тия ще се избият!
А бащата спокойно отговорил:
– Спокойно, сине, изчакай и не се меси. След малко ще има един за мен и един за теб…

🙂 🙂 🙂

Студент влиза в стола, а там всички столове заети. Сяда на една маса, на която седи един професор. Професорът намръщено казва:
– Свиня и птица не седят на една маса!
Студентът отговаря:
– Ами аз тогава отлитам…
Професорът се ядосал и решил да скъса студента на изпита. На изпита обаче младежът отговорил перфектно на всички въпроси.
– Добре, ще ти задам последен въпрос. Представи си, че вървиш по улицата и намираш две торби – едната с пари, а другата с акъл. Коя от двете ще избереш?
– Тая с парите!
– А аз щях да избера тази с акъла…
– Нормално! Кой, каквото няма, това си избира….
Професорът се ядосал още повече, взел книжката на студента и написал вътре – “Говедо”.
Студентът, без да погледне, я взима и напуска стаята. След една минута надниква отново през вратата и казва:
– Господин професор, гледам тука, че сте се подписали, а оценка не сте ми сложили.

🙂 🙂 🙂

Мечката, коня и вълка паднали в една яма. Минала седмица и почнали да огладняват. Вълкът казал:
– Мецо, ние с теб сме месоядни, а конят пасе трева, така и така ще умре – дай да го изядем!
– Но той ни е приятел! – отговорила мечката.
– Дай поне да му кажем.
Признали те на коня.
– Е, щом така сте решили… Но искам да ми изпълните едно последно желание. Като бях малко конче, ми жигосаха някакви букви отзад, искам да ми ги прочетете.
Отишли те зад коня, а той им теглил по един як къч. Вълкът умрял на място а мечката измърморила:
– Хем не мога да чета, къде се бутам и аз, мама му стара…

🙂 🙂 🙂

Трамвай спрял на спирката и единия от пътниците попитал друг пътник, който бил застанал пред отворената врата:
– Извинете, господине, ще слизате ли?
Другият пътник най-спокойно му отговорил:
– Че то това си е моя работа…
Първият отвърнал:
-Е да, ама аз мисля да слизам!
Вторият отвърнал с пълно равнодушие:
– Че то това си е ваша работа…
Първият вече започнал да се изнервя:
-Е да, ама трамваят всеки момент ще потегли!
Вторият без да му мигне окото отсякъл:
-Че то това си е негова работа…

🙂 🙂 🙂