in

[МЕГА СВЕЖ ВИЦ] Пътувал си един човек с колата. Спрял го катаджия и взел да се заяжда, за да изкара някой лев.

Пътувал си един човек с колата. Спрял го катаджия и взел да се заяжда, за да изкара някой лев.
– Дай, да ти видим аптечката. Дай, сега триъгълника. Пусни късите. Ха, сега дългите.
Не издържал човека и казал:
– Да ти еб* майката.
Катаджията това и чакал:
– Охо, за обида на властта три лева глоба.
Човекът имал скатана една новичка десетолевка. Дал я на катаджията.
Този като видял новичката пара, поискало му се да я задържи цялата и казал:
– Да, ама нямам да ти върна.
– Ами, като нямаш да ми върнеш – Да ти еб* майката. Да ти еб* майката. И за един лев „П*дераст“.

🙂 🙂 🙂

Докато ловил риба на реката, един рибар хванал златната рибка. Тя му казала:
– Като си ме хванал, ще се наложи да ти изпълня едно желание. Работата е там, че комшията ти ще получи двойно от същото.
Човекът си помислил: „Ако си поискам един милион лева, комшията ми ще получи два. Това няма да мога да го преживея. Ако си пожелая палат, той ще получи два. Това пак няма да мога да го преживея. Изобщо няма да мога да спя нощем“
След още малко размисли, стигнал до решение от което бил доволен и заявил на рибката:
– Искам да ми изкараш едното око…

🙂 🙂 🙂

Мечка, кон и вълк, паднали в една дълбока яма. Изминала цяла седмица и те почнали зверски да огладняват. Тогава вълкът казал:
– Мецо, ние двамата с тебе сме месоядни животни. Коня е тревопасен. Той така или иначе, ще умре от глад, ами дай ние да го изядем.
– Ама, той ни е приятел! – казала мечката – Поне нека да му го кажем!
Отишли те до коня и му признали за своя пъклен план. Тогава конят им отговорил:
– Щом така сте решили, яжте ме. Обаче, искам да ми изпълните едно последно желание. Още, докато бях малко конче, ми жигосаха някакви букви отзад. Искам да ми ги прочетете.
Отишли мечката и вълка зад коня и той (както се предполага) им теглил по един здрав къч. Вълкът умрял на място, а мечката лежейки на земята полужива, измърморила:
– Ама, къде се бутам и аз? Хем знам, че не мога да чета…

🙂 🙂 🙂

Офицери решавали важен въпрос: колко бутилки водка да вземат за предстоящия пикник? Полковникът казал:
– Кажете вашето предложение, господин лейтенант.
– Най-добре да вземем по осем бутилки на човек.
– Вие сте млад и и не си спомняте, но преди три години ние взехме по осем бутилки на човек и резултата беше, че изгубихме автобуса! Не се приема! Кажете вашето предложение, господин капитан.
– Предлагам, по седем бутилки на човек.
– Вие служите при нас отдавна и би трябвало да помните, че преди пет години, ние взехме по седем бутилки на човек и резултата беше, че изгубихме радиста! Не се приема. Кажете вашето предложение, господин майор.
– По шест бутилки водка на човек.
– Това изобщо не е добра идея! Не помните ли, че преди седем години, когато взехме по шест бутилки водка, ние изгубихме въдиците си… Не, господа, аз предлагам следното. Вземаме по десет бутилки водка на човек и няма да вземаме въдиците, няма да вземаме радиста и няма да излизаме от автобуса….

🙂 🙂 🙂