in

Ха-ха

[МЕГА Як ВИЦ] Двама рибари в лодка сред морето..

Двама рибари в лодка сред морето.

Попаднала в мрежите им запечатана бутилка.

Като я отпушили, от нея излязъл дух и заявил, че ще изпълни едно желание на единия от двамата.

Хвърлили жребий и този, който спечелил, пожелал морето да стане на бира.

Духът изпълнил желанието и изчезнал.

– Браво бе, умник!

А сега къде ще пикаем?

В лодката ли?

Споделете, ако ви е било забавно!