in

[Много Готин ВИЦ] Старшината строява новобранците…

Старшината строява новобранците:

– Рота, преброй се!

Един бивш програмист се обажда:

– Господин старшина, в каква бройна система?

Двоична, шестнадесетична…

– Десетична, идиот такъв!

– Добре.

Нулев!

Споделете, ако ви е било забавно!