in

Моисей, Христос и някво старче отиват да играят голф. Удря Моисей топчето и (СУПЕР ГОТИН ВИЦ)

Моисей, Христос и някво старче отиват да играят голф.
Удря Моисей топчето то се засилва директно към локвата и точно преди да цопне вътре водата се разцепва на две и топчето преминава и стига почти до дупката, но не влиза.
Идва реда на Христос. Удря той топчето то пак право към гьола. обаче минава отгоре по водата и аха аха да влезе в дупката ама уви.
Застава старчето до своята топка, със сетни сили едвам я удря и тя … ПЛЬОС … директно на дъното на локвата……. обаче изведнъж … една риба изкача захапала топчето …… прелита орел…. хваща рибата и я вдига високо…… рибата изтърва топчето ………. то пада на едно дърво и катеричките започват да си играят с него……….неволно обаче те го изпускат и топчето пада на земята и се търкулва близо до дупката…..внезапно появил се вятър го търкулва леко и то пада право в дупката. Точка за старчето
Моисей: – Бах маа му. Исусе аз с баща ти повече голф няма да играя.

🙂 🙂 🙂

Мъж лежал на смъртно легло.

Едва събрал сили да каже на жена си:
– Искам да ми изпълниш една последна молба!
– Само кажи.
– Искам, след като минат шест месеца от смъртта ми, да се омъжиш за Тодор…
– Странно, мислих си, че много го мразиш?
С последни сили, мъжът отговорил:
– И то как ….

🙂 🙂 🙂

Катаджия дебнел пред една дискотека.

По едно време от дискотеката излязла голяма и шумна компания. Всички се били запътили към колите си. Полицаят си избрал един, който много се клател и почти не можел да стои на краката си.
– Проверка за алкохол! Духнете в дрегера моля!
Мъжът, без изобщо да се съпротивлява, взел дрегера и започнал да надува.
– Резултат 0.00! Но как изобщо е възможно това? – учудил се катаджията.
Мъжът отговорил:
– Ами нормално. Просто днес беше моя ред да отвличам вниманието на катаджиите…

🙂 🙂 🙂

Катаджия спрял една мутра и го попитал:

– Носите ли оръжие?
– Естествено! Една картечница, два автомата и дузина гранати. Но нямам разрешително…
Катаджията се ошашавил.
– А наркотици имате ли?
– Ти как мислиш? Пет кила кока, трева и разни бонбонки…
Катаджията изпаднал в шок, но продължил да задава въпроси:
– А какво имате в багажника?
– Там има един труп на катаджия и едно свободно място…

🙂 🙂 🙂