in

Момче и момиче отиват след среща в апартамента на момчето. Той изважда ключовете, а момичето му казва (СУПЕР ЯК ВИЦ)

Момче и момиче отиват след среща в апартамента на момчето. Той изважда ключовете, а момичето му казва:
– Знаеш ли, аз гледам как мъжът отваря вратата и определям дали си подхождаме… Ако той грубо пъха ключа в ключалката – то той е груб любовник и не е за мен, а ако той си изпуска ключовете и не може да намери ключалката, той е неопитен любовник и също не е за мен… А ти как отваряш вратата, мили?
Момчето:
– Ами, аз първо лизвам ключалката…

🙂 🙂 🙂

Петър, Димитър и Киро работели заедно на един строеж. Тримата си носели обяд в кутия и всеки ден си го изяждали по едно и също време. Един ден Петър отворил своята кутия и измъчено възкликнал:
– Стига, бе! Пак сандвичи с яйца! Ако изям само още някой сандвич с яйце, кълна се, че ще се самоубия…
Димитър отворил своята кутия и изпъшкал:
– Пак сандвичи с телешко! Ако изям още някой сандвич с телешко, кълна се, че ще се самоубия…
Киро отворил кутията си и извикал ужасен:
– И този път ли сандвичи със сирене! Ако изям само още някой сандвич със сирене, кълна се, че ще се самоубия…
На другия ден отново станало време за обяд. Петър отворил своята кутия и отново видял сандвичи с яйца. Изкрещял с всичка сила: „Сандвичи с яйца, не мога да ги гледам повече!“, изтичал по трегера, хвърлил се от осмия етаж и се размазал. След малко Димитър също отворил кутията си, видял сандвичите с телешко и извикал „Сандвичи с телешко, не мога да ги гледам повече!“, изтичал по трегера, скочил и се размазал. Накрая Киро отворил своята кутия и видял сандвичите със сирене. Той извикал: „Сандвичи със сирене, не мога да ги гледам повече!“, изтичал по трегера, скочил и се размазал. На погребението трите вдовици ревали безутешно и си говорели:
– Не мога да разбера – изхлипала съпругата на Петър. – Мислех, че много обича яйца…
Съпругата на Димитър била също силно озадачена.
– И аз не мога да разбера – простенала тя. – Мислех, че мъжът ми много обича телешко.
Накрая, съпругата на Киро изплакала:
– Изобщо не мога да проумея поведението на Киро. Той винаги си е правил сандвичите сам…

🙂 🙂 🙂

Тя веднага забеляза годишната винетка на предното стъкло. До телефона му и кутията с цигари небрежно бяха оставени и два билета от софийския градски транспорт. От торбичка на предната седалка се показваха два буркана лютеница.
– Някой хора не си знаят парите! – помисли си тя.
А още дори не беше видяла, че на задната седалка има цяла торба череши…

🙂 🙂 🙂

Мъж седял пред портите на рая, а на рецепцията имало ангел, който го попитал:
– С какво мога да Ви помогна?
– Как, с какво? Аз искам, да вляза в рая!
– Някога правил ли си нещо добро, през своя живот, за да те пуснем в рая?
– Да! Правил съм! Веднъж си вървях по улицата и видях, че няколко бандита се опитват да откраднат чантата на някаква жена. Приближих се до най-едрия от тях и му забих един в мутрата…
– Браво! Поздравления! А, кога се случи това?
Мъжът си погледнал часовника и казал:
– Преди няма и пет минути…

🙂 🙂 🙂