in

Най-често броят линии върху китката са две или три.

Най-често броят линии върху китката са две или три.

Сега отделете малко време, погледнете китката си и пребройте вашите линии. Колко са те? Ето какво означава това …

Първата линия на китката се счита за най-важната. Според метафизиката, ясната и дълбока линия показва, че лицето е в добро здравословно и физическо състояние. Ако първата линия е зле оформена и донякъде неясна, това показва, че човека е снизходителен и безразсъден. Първата линия на китката може също да подсказва конкретен здравословен проблем.

Жени: Ако техните първи линии са извити нагоре към основата на дланта или ако са прекъснати, това може да означава гинекологични проблеми – затруднения при раждането или зачеването или отсъстваща менструация.
Мъже: Ако техните първи линии са извити нагоре към основата на дланта или ако прекъсват, това може да означава, че има проблеми с простатата, пикочния мехур или репродуктивни проблеми.

Втората линия на китката обикновено се свързва с богатство, просперитет и щастие на индивида, ако тя изглежда права, единична и без никакви прекъсвания или верижни връзки.

Третата линия на китката посочва репутацията и известността през живота на индивида. Ако линията е права и без никакви прекъсвания означава също, че лицето е влиятелно.

Четвъртата линия на китката се счита за паралел на третата линия и обикновено я благоприятства и укрепва.