in

Плача Ха-ха Яко Без думи

[Невероятен ВИЦ] Чапай и Петка отиват на риболов..

Чапай и Петка отиват на риболов.

Чапай сяда да лови риба без стръв, а Петка отива до колата да вземе червеите.

Чапай хваща златната рибка и тя му казва:

– Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.

Чапай се съгласил и я пуснал.

Започнал да си пожелава:

– Искам да имам „Ferrari“, искам да имам 5 милиона в брой!

Златната рибка му изпълнила желанията и той казал:

– Третото си желание оставям на Петка – нека се сбъдне първото нещо, което си пожелае.

В същия момент Петка се провикнал:

– Чапай, 300 бивола да те е*ат!!Тука няма никакви червеи!!

Споделете, ако ви е било забавно!