in

Ха-ха

[Невероятен ВИЦ] В самолет летят инженер и програмист…

В самолет летят инженер и програмист. Инженерът спи, а програмистът се чуди,
какво да прави. Накрая сръгва с лакът инженера и казва:

– Искаш ли да играем на въпроси и отговори. Ще си задаваме въпроси и който не може
да отговори, ще дава по пет лева на другия.
Инженерът отворил очи, прозял се и му теглил една дълга, след което продължил да спи.

– Добре бе, тогава, ако ти не можеш да отговориш, ще ми дадеш пет лева, а ако аз
не мога – ще ти дам петдесет лева.
Инженерът се съгласил с неохота. Програмистът пита:

– Какво е разстоянието от земята до луната?
Инженерът мълчаливо подава пет лева.
– Твой ред е.
Инженерът пита:

– Кой се изкачва в планината на три крака, а слиза на четири?
Програмистът е в шок, отваря лаптопа, търси отговора в Интернет, звъни по
мобифона, праща електронна поща на приятели, но отговор не намира. Накрая вади
петдесет лева и ги подава на инженера с думите:

– ОК, плащам. Кажи сега отговора.
Инженерът мълчаливо му подава пет лева и продължава да спи.