in

Ха-ха

[Перфектен ВИЦ] Изпит в английски колеж по литература…

Изпит в английски колеж по литература.

Задачата е да се напише разказ.

Преподавателят разяснява каква трябва да е структурата на разказа:

– Господа, във вашия разказ трябва да има нещо божествено, тъй като Англия е религиозна страна. Действието обикновено се развива във висшето общество, защото там се случват най-интересните неща. В разказа е необходимо да има секс, за да се приеме от издателя, и трябва да има загадка, за да заинтригува читателя. Имате на разположение достатъчно време, започвайте. След минута един колежанин предава работата си. – Колега, за толкова кратко време успяхте ли да съчетаeте всички изисквания?

– Да, сър. Ето:

„Боже мой! – каза баронесата. – Та аз съм бременна. От кого ли?“.


Смеещ се емотикон