in

Обичам Без думи

[Смешен ВИЦ] Един човек имал навика да си пие рома с папагала…

Един човек имал навика да си пие рома с папагала.
Един ден си пиели, както винаги, но на човека му се приходило до тоалетна и казал на папагала:

– Само да ми изпиеш рома, ще ти оскубя всичките пера едно по едно!
Връща се човекът от тоалетната и какво да види – рома го няма,
а папагала се полюлява в клетката.

– Ела тука сега, гадино, ще ти оскубя перата!!! – провикнал се ядосано.
Папагалът като го видял се изпъчил и започнал да си скубе сам перата и да вика:

– Ебал съм им майката на тия пера ве…