in

Готино Ха-ха Обичам

[Смешен ВИЦ] Мъж получава годишна премия за добра работа…

Мъж получава годишна премия за добра работа. От радост се натряскал до припадък.
По пътя към вкъщи, паднал под едно дърво, заспал и се наакал в гащите…

Събудил се по едно време, допълзял до вкъщи, съблякъл се в коридора и легнал да спи.

По едно време се събужда, защото някой го бута и крещи. Гледа – жена му, ядосана, му завира
насраните гащи под носа с викове:
– Какво е това!? Какво е това!?

Мъжът мълчаливо става, отива в банята, разравя коша с мръсното бельо, накрая изважда едни
мръсни женски бикини, тиква ги в лицето на жена си и пита:
– А това, какво е?

– Как какво, това ми е месечният…
– А на мен пък ми е годишният! – посочва мъжът своите гащи…