in

Старият хан усещайки наближаването на сетния си час,събрал синовете си в шатрата (СУПЕР БРУТАЛЕН ВИЦ)

Старият хан усещайки наближаването на сетния си час,събрал синовете си в шатрата и казал на най-големия Бат-Баян:
–Вземи сине,едно копие и опитай да го счупиш!
Взел Баян копието и го счупил.
–А сега сине,вземи две копия и опитай да ги счупиш!
Взел Баян двете копия и ги счупил.
–Добре сине,а сега вземи всички останали 15 копия и опитай да ги счупиш…
Грабнал Баян 15-те копия останали в бащината шатра и… ги счупил.
–Ех, Баяне,Баяне…-промърморил стария хан.С тоя твой фитнес,прост ще си останеш….

🙂 🙂 🙂

Двама водопроводчика,

единия стар и опитен, а другия млад – стажант, стигнали до мястото на повредата. Това била отходна шахта на канализацията, пълна цялата с отходни води и екскременти!
Стария водопроводчик, без миг колебание се съблякъл и се гмурнал вътре. След малко изплувал:
– Дай ми ключ 16!
Младия му го дал. Онзи пак се гмурнал и след малко изплувал:
– Дай ми ключ 20!
Младия му го подал.
– Трети ключ!
Минало известно време и стария изплувал а от него се стичали фекалии. Аварията била отстранена. Излязъл той от шахтата, поизчистил се и с гордост заявил:
– Учи се, младежо, защото иначе цял живот ще подаваш гаечни ключове!

🙂 🙂 🙂

Един перничанин вървял през пустинята без капка вода.

По едно време съзрял един оазис, но до водата седял змей. След кратък период на надъхване и събиране на смелост, перничанинът се нахвърлил върху змея и започнал да се бие с него. В разгара на битката, змеят го попитал:
– Абе ти какво искаш от мене бе?
– Да пия вода.
– Ами пий бе, защо ме биеш?

🙂 🙂 🙂

Един ловец отишъл на лов и видял пред себе си огромен глиган.

Стрелял той по глигана и го убил. За нещастие обаче, горските го видели. Ловецът метнал глигана на гръб и търтил да бяга. Бягал, бягал, но се изморил и спрял да си почине малко. В това време, единия от горските го настигнал и го попитал:

– Какво правиш , приятел?

– Мани бе, човек! Един огромен глиган ме подгони и бягам от него.

– Ама той е на гърба ти!

Ловеца подскочил уплашено, захвърлил глигана и възкликнал:

– Егати нахалния глиган!

🙂 🙂 🙂