in

Ядосан Плача Ха-ха Без думи

[Страшен ВИЦ] Един човек взел, че паднал в реката и започнал..

Един човек взел, че паднал в реката и започнал да се дави.

Минава друг наблизо и му казва:

– Подай ми ръката си!

Подай ми ръката си!

Обаче от страна на удавника никаква реакция.

Спасителят се огледал наляво-надясно за помощ и видял табелка, на която пише:

„Габрово 5 км“.

Досетил се каква е работата и казал:

– Дръж ми ръката!

Дръж ми ръката!

И удавникът тутакси се хванал за ръката на помагащия човек.

Споделете, ако ви е било забавно!