in

Готино Ха-ха

[Страшен ВИЦ] Господ слезнал на земята, за да поучи хората…

Господ слезнал на земята, за да поучи хората.

Отишъл при французите и казал:

– Аз идвам при вас със заповеди.

– Какви заповеди? – попитали французите.

– Ами, например „Не прелюбодействай“…

– О, не, това не е за нас.

Отишъл при германците:

– Аз идвам при вас със заповеди.

– Какви заповеди? – попитали немците.

– Ами, например „Не убивай“…

– Не, Господи, ние все още имаме толкова много войни да водим.

Отишъл при италианците:

– Аз идвам при вас със заповеди.

– Какви заповеди? – попитали италианците.

– Ами, например „Не кради“.

– Е, как? Ние живеем от кражби!

Отишъл при евреите:
– Аз идвам при вас със заповеди.

– И колко струват те?

– Нищо не струват! Аз ги нося безплатно!

– Тогава дай десет…

Споделете, ако ви е било забавно!