in

Ядосан Плача Готино Ха-ха Обичам Яко Без думи

[Страшен ВИЦ] Събрал Господ американеца, французина и българина…

Събрал Господ американеца, французина и българина
и им казал, че колкото земя извървят на кон ще е тяхна . . .

Американецът минал в галоп 2-3 часа, обърнал се и
казал „Доста е това! И за децата и за внуците ще има достатъчно!“ и спрял . . .

Французинът минал в галоп 2-3 . . .
5 часа пипнал коня и казал „Измори се животното!
Стига ми толкова!“

Българинът яздил, яздил ден, втори коня паднал и умрял,
но той продължил тичешком . . .

На края му свършили силите и паднал от умора . . .
Тогава свалил шапката си, хвърлил я с всички сили напред и извикал:

– А тука ще са и 2 реда домати . . .