in

Готино Ха-ха Уау Без думи

[Страшен ВИЦ] Старият хан усещайки наближаването на сетния си час, събрал синовете си в шатрата и казал на най-големия Бат-Баян:

Старият хан усещайки наближаването на сетния си час, събрал синовете си в шатрата и казал на най-големия Бат-Баян:
– Вземи сине, едно копие и опитай да го счупиш!
Взел Баян копието и го счупил.
– А сега сине, вземи две копия и опитай да ги счупиш!
Взел Баян двете копия и ги счупил.
– Добре сине, а сега вземи всички останали 15 копия и опитай да ги счупиш…
Грабнал Баян 15-те копия останали във бащината шатра и… ги счупил.
– Ех, Баяне, Баяне… – промърморил стария хан.
– С тоя твой фитнес, прост ще си останеш…


Смеещ се емотикон


Срещат се двама приятели, които не са се виждали много време.

– Ти, с какво се занимаваш в момента?

– Командвам милиони хора, които заемат разнообразни пози.

– Това пък какво е? Да не работиш в правителството?

– Не, водя сутрешната гимнастика по радиото.


Смеещ се емотикон