in

[Супер ВИЦ] – Добър ден, предлагаме ви да обединим…

– Добър ден, предлагаме ви да обединим всичките Ви кредити …

– Нямам кредити.

– Предлагаме ипотечни за закупуване на жилище…

– Имам си къща.

– Предлагаме и лизинг за кола …

– Имам си.

– А… случайно да си търсите съпруга ?

Споделете, ако ви е било забавно!