in

Свинята на един селянин се разгонила. Той решил да я води на нерез. Сложил й каската (МЕГА ГОТИН ВИЦ)

Свинята на един селянин се разгонила. Той решил да я води на нерез. Сложил й каската на главата, качил я на мотора и потеглили за града. Пътували, пътували, но по едно време стигнали до една ливада, селянинът решил да не ходят по-натам, свалил свинята, опънал я и се върнали. На следващия ден пак така. На третия ден попитал жена си:
– Жено, мислиш ли че свинята вече е бременна? Да я водя ли пак до града?
А жена му отговорила:
– Не знам дали е бременна, ама вече си е сложила каската и те чака на мотора.

🙂 🙂 🙂

Малко дете попитало непознат човек във влака:
– Чичо, ти да не си китаец?
– Не!
– Ама ти наистина ли не си китаец?
– Не съм, бе!
– Хайде бе чичо, кажи че си китаец?
– Не съм китаец, като ти казвам…
– Как така не си китаец бе чичо…
– Добре де, китаец съм! Остави ме на мира…
– Ами, като си китаец, защо тогава не са ти дръпнати очите?

🙂 🙂 🙂

Ловец се прибрал вкъщи и заварил жена си с любовник. Вдигнал скандал, хванал, любовника за врата и го помъкнал навън:
– Ела с мен навън! Ще те убия!
Като излезли навън, обаче, му предложил:
– Виж сега какво, дай да се разберем. Аз ще гръмна с пушката два пъти във въздуха и после и двамата ще паднем на земята. Ще се направим на умрели. Към когото първа се хвърли жената – значи него обича истински. Нека той да остане с нея.
Чули се два изстрела. Жената се показала от вратата и видяла двата „трупа“ да лежат на земята. Отворила гардероба и извикала:
– Излизай Пешо! Тия двамата глупаци се застреляха един друг!🙂 🙂 🙂