in

Този прекрасен човек се казваше Крис, а той е един от най-честните и искрени хора, които съм срещала …

Този прекрасен човек се казваше Крис, а той е един от най-честните и искрени хора, които съм срещала …

Помоли да изчакам, за да може да напише нещо за мен. Подаде смачкана бележка, като се извини за това, че пише с нестабилна ръка, усмихна се и си тръгна. Отворих бележката и това, което пишеше беше.

„Исках да се самоубия днес, но заради теб няма да го направя, красиво лице!“

С един малък жест, Кейси помогнала на човека, като му дала кураж и надежда да живее.

Споделете тази впечатляваща съобщение с всички, че вие знаете и покажете какво огромна разлика малка акт може да направи.