in

Готино

Тя има брак с Чам Озер, 12-годишен син Нейат Осман.

Тя има брак с Чам Озер, 12-годишен син Нейат Осман.

Той много често в изявление към репортерите казва, че е много горд с майка си.