in

Плача Готино Ха-ха Обичам Яко

[Убийствен ВИЦ] Един човек отишъл в градска тоалетна и..

Един човек отишъл в градска тоалетна.

И пред него имало една табела на, която пишело „погледни наляво“ – погледнал наляво.

А там пишело „погледни надясно“; погледнал надясно и там пишело „погледни нагоре“.

Погледнал нагоре, а там пишело „погледни надолу“.

Погледнал надолу…

А там пишело „АБЕ ТИ ШЪ СЪ УГЛЕЖДЪШ ЛИ ИЛИ ШЪ СИРЕШ?“

Споделете, ако ви е било забавно!