in

Ха-ха Без думи

[Убийствeн ВИЦ] Карал си един колелото по селския път..

Карал си един колелото по селския път.

Жега – страшна, пътят – в трапове и ями – изморил се човека и спрял да си почине на един мост.

Гледа – на моста рибар.

Седи си и гледа втренчено плувката.

– К’во, рибка ли ловим?

Онзи мълчи.

– Викам, рибка ли ловим?

Отново мълчание.

– Бе, ти да не си глух?!

Питам те рибка ли ловиш?

Нищо.

Теглил му една на ум тоя и се качил на колелото.

Заизкачвал един баир – върти, върти, очите му ще изскочат, а жегата – жестока!

Тъкмо се изкачил на високото и гледа, че рибарят му маха.

Спуска се той бързо, стига до моста, а там рибарят:

– К’во, колело ли караме?!

Споделете, ако ви е било забавно!