in

Ядосан Ха-ха Без думи

[Убийствен ВИЦ] Мойсей, Христос и няк`во старче отиват да…

Мойсей, Христос и няк`во старче отиват да играят голф.

Удря Мойсей топчето то се засилва директно към локвата и точно преди да цопне вътре водата се разцепва на две и топчето преминава и стига почти до дупката, но не влиза.

Идва реда на Христос.

Удря той топчето то пак право към гьола.
Обаче минава отгоре по водата и аха аха да влезе в дупката ама уви.

Застава старчето до своята топка, със сетни сили едвам я удря и тя … ПЛЬОС

… директно на дъното на локвата……. обаче изведнъж … една риба изкача захапала топчето …… прелита орел…. хваща рибата и я вдига високо……
рибата изтърва топчето ………. то пада на едно дърво и катеричките започват да си играят с него……….
неволно обаче те го изпускат и топчето пада на земята и се търкулва близо до дупката…..
внезапно появил се вятър го търкулва леко и то пада право в дупката.

Точка за старчето

Моисей:

– Бах маа му.

Исусе аз с Баща ти повече голф няма да играя.

Споделете, ако ви е било забавно!