in

Ха-ха Обичам

[Убийствен ВИЦ] Тpи малки момченца се хвалят един на друг..

Тpи малки момченца се хвалят един на друг в детската градина.

Първото:

– Ние вкъщи, сме две деца и всяко си има свой телевизор.

Второто:

– Ние вкъщи, сме три деца и всяко си има свой велосипед.

Третото:

– Ние вкъщи, сме се седем деца и всяко си има свой баща…

Споделете, ако ви е било забавно!