in

Ха-ха

Учителка се опитва да научи децата на фантазия и оригинално мислене. – МЕГА ЯК ВИЦ

Учителка се опитва да научи децата на фантазия и оригинално мислене.
– Деца, какво е това: сиво на пътя?
Децата:
– Бетонна стена.
– Правилно! Обаче може да бъде и магаре. Какво е това: Голямо кафяво в полето?
Децата:
– Крава.
– Правилно! Но може да бъде и купа старо сено.
Иванчо /от последния чин/:
– Или купчина тор!
Учителката:
– Иванчо, ти само глупости говориш!
Иванчо:
– Госпожо, а може ли аз да задам един въпрос?
– Може!
– Какво е това: като влиза е сухо, кораво и право, а когато излиза е меко, мокро и увиснало?
Учителката, разгневена се приближава до Иванчо и му издърпва ухото.
Иванчо /разтривайки ухото/:
– Правилно! Но може да бъде и дъвка….

🙂 🙂 🙂

Сложил един пич лепенка на Маздата, че я продава. Кара си из Плевен и зад него – полицаи. Виждат телефона и си викат – е са ша му звъннем на тоя, той ша вдигне и го спираме и глоба.
Звънят. Пичът с хендс-фрий, вдига, обяснява – мазда, 2009 година, 150 коня, 2000 кубика, ала-бала. Полицаите се пробват пак:
– Абе я говори по телефона, че не те чувам добре.
Пича от Маздата:
Абе не мое, че зад мене карат едни п*дали в патрулка…

🙂 🙂 🙂

В първата си брачна нощ двама младоженци бавно се съблекли и нервно седнали в срещуположните краища на леглото. Той се ужасявал, че тя ще научи за отвратително вонящите му крака, докато тя се бояла, че той ще узнае за лошия й дъх.
След известно време младоженката най-после събрала смелост да се доближи до младоженеца и се навела към него. Но преди да успее да каже нещо, той я изпреварил.
– Трябва да ти призная нещо.
– И аз.
– Не е нужно да ми казваш – отвърнал младоженецът. – Знам. Изяла си ми чорапите.

🙂 🙂 🙂

– Няма друг език, на който да има дума, означаваща нещо средно между „капе“ и „тече“. На български има – „църцори“.
– Няма друг език, в който има четири степени на сравнение. На български има – далече, по-далече, най-далече, на майната си.
– Няма език, в който да има минало незапомнено време. На български има – бил съм се напил.
– Няма в друг език бъдеще евентуално време в миналото. Ние имаме – щял съм бил да работя.
– Ние имаме най-много начини заобиколено да кажеш „не знам“ – „Казва ли ти някой“, „А, сега де“ и т.н.
– Няма в друг език такава дума, която да може да замести всяка друга дума в езика. В българския има – „такова“.

🙂 🙂 🙂