in

Готино Ха-ха Без думи

[Уникален ВИЦ] Петка и Чапай отворили частна аптека…

Петка и Чапай отворили частна аптека. Потръгнало им, но конкуренцията била много недоволна.

Решили да ги изобличат, че нищо не разбират от фармация и им изпратили един мним болен с диагноза – „Загуба на вкуса.“

Влиза той в аптеката и казва на Василий Иванович каква му е диагнозата.
Чапай казва на помощника си:
– Петка, я се покатери на вторият рафт и ми дай таблетка №13.

Пациентът отхапал от огромната таблетка и възкликнал:
– Но това е кравешко лайно!
– Ето, как бързо си възстановихте вкуса! – казал Чапай.

Конкуренцията не искала да признае загубата си и отново изпратила мнимия болен с нова диагноза – „Загуба на паметта!“

Чапай отново казва на помощника си:
– Петка, я се покатери на вторият рафт и ми дай таблетка №13.

– Но това беше кравешко лайно! – възкликнал пациента.
– Ето… и паметта Ви се върна! – рекъл Чапай.

– Страхотни таблетки! Какво ли не прави съвременната фармацевтика!