in

Готино Ха-ха Обичам

[Уникален ВИЦ] Връща се един от задгранична командировка, взима…

Връща се един от задгранична командировка, взима такси от летището към центъра.

Изведнъж вижда, че жена му влиза с някакъв тип в един хотел.

Веднага казва на таксиджията:
– Искаш ли да спечелиш 5000 лв. за една услуга?

– Как не? – възторжено отговаря таксиджията.
– Добре! – казва клиента.
– Отиваш сега в онзи хотел насреща (дава му снимка), намираш жена ми и ми я довеждаш тук, влачейки я за косата!

След 15 минути таксиджията излиза от хотела с жена, която влачи за косата към таксито.
– Ама това не е моята жена! – крещи клиента.

– Знам, че не е твоята, моята е! отговаря таксиджията.
– Дръж я здраво да не избяга, аз се връщам за твоята!