Усойница

Твоята змия е усойница.

Това е изключително опасна и зла змия, която може да причини болка на всеки.

Усойницата се крие и нанася своя смъртоносен удар, когато най-малко го очакваш.

Силата на тази змия е в маскировката и подмолните дейности.

Змията крои пъклените си планове и задейства плана само когато е сигурна в успеха.

Усойницата никога не греши. Тя е еталон за перфектно и премерено действие.

Малцина са оцелелите среща със усойницата.

Познахме ли твоя характер?