in

Въпреки това шиенето по кожата активно се разпространява в социалните мрежи.

Въпреки това шиенето по кожата активно се разпространява в социалните мрежи.

Младите не спират да се хвалят с творбите си от цветни конци, опитвайки се да надминат другите по въображение. Привържениците на опасната мода не се ограничават само до повърхността на дланите и използват всички части от тялото –пръстите, стъпалата, дори и устните. Новата мода притеснява не само родителите, но и властите. Те смятат, че тя е свързана с популяризацията на „Синия кит” и се опитват да пресекат всякакви опити за разпространението й.