in

Ха-ха

[ВИЦ Трепач] Изгубил се изследовател открил къщичка на мъдр..

Изгубил се изследовател открил къщичка на мъдрец след 3 дни скитане из китайските планини.
Помолил за храна и гостоприемство.

– Добре, – казал китаецът. – Моят къща – твоя къща. Ти яде, пие, но не закача моя
внучка или аз приложи тебе три най-ужасен китайски мъчение. Съгласил се пътникът, изкъпал се
, навечерял се и тъкмо тогава
се върнала с малкото си стадо внучката на мъдреца.

Погледнал я изследователят – момичето било хубаво като капка. Легнал си, но към
полунощ не издържал, станал, отишъл до стаята… и двамата си прекарали доста добре.
После изследователят се
прибрал в стаята си и заспал. Събудил се към обяд и усетил на гърдите си тежест.

Отворил очи, а на гърдите му сложен камък. На камъка – надпис: „Първи ужасен
китайски мъчение – десет кила камък.“
– Ама че мъчение! – ухилил се изследователят.

Изправил се, отворил прозореца (а къщичката била на ръба на пропаст)и хвърлил камъка
навън. В този момент, на перваза на прозореца, мярнал втори надпис:

„Втори ужасен китайски мъчение – камък вързан за дясна топка.“ Погледнал човека към
падащия камък, видял тънкото въженце зад него и без да мисли повече скочил през прозореца.

Докато падал, видял трети надпис, надраскан на външната стена на къщата: „Трети ужасен
китайски мъчение – лява топка вързан за легло.“